Điểm nhấn tài chính – kinh tế nổi bật của nước ta

Trong tháng 7/2017, theo Tổng cục Thống kê- CPI tăng 0,11% so với tháng 6; tăng 0,31% so với tháng 12/2016 và tăng 2,52% so với cùng kỳ năm 2016. CPI

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 03/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP nhằm đề ra những giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trước tình hình 6 tháng đầu năm việc giải ngân chỉ đạt 25,6% dự toán 2017.

Theo đó, Chính phủ thống nhất triển khai thực hiện một số giải pháp sau để phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công 2017: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về quản lý đầu tư, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả vốn sử dụng đầu tư công 2017. Đổi mới công tác lập, theo dõi, đánh giá và thực hiện kế hoạch đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công trung hạn và hằng năm. Tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của công chức và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp, theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức PPP

Ngày 21/7/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 75/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 55/2016/TT-BTC quy định về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và chi phí lựa chọn nhà đầu tư. Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/9/2017.

Theo đó, mức lãi suất vốn vay được tham khảo để đàm phán, thỏa thuận giữa cơ quan nhà nước và nhà đầu tư trong trường hợp được chỉ định phải đảm bảo: Không vượt quá 1,5 lần mức bình quân đơn giản của lãi suất trúng thầu TPCP có kỳ hạn tương ứng với thời gian thực hiện hợp đồng dự án PPP trong 10 phiên đấu thầu phát hành thành công trước thời điểm đàm phán hợp đồng dự án.

Nếu số phiên đấu thầu phát hành thành công tương ứng với thời gian thực hiện của hợp đồng dự án trong vòng 6 tháng trước thời điểm đàm phán nhỏ hơn 10 phiên thì: Mức lãi suất được tham khảo không vượt quá 1,5 lần mức bình quân của lãi suất trúng thầu TPCP có kỳ hạn tương ứng trong thời hạn 6 tháng trước thời điểm đàm phán.

Đồng thời, không vượt quá mức lãi suất trung bình cho vay trung hạn và dài hạn của 4 ngân hàng thương mại nhà nước tại thời điểm đàm phán.

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định xóa nợ tiền thuế phát sinh cho 02 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 2,117 tỷ đồng
Cụ thể, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 2415/QĐ-TCHQ ngày 26/7/2017 và Quyết định số 2417/QĐ-TCHQ ngày 26/7/2017 xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 cho Tổng công ty xuất nhập khẩu dịch vụ đầu tư vận tải biển Khánh Hòa (hơn 539,501 triệu đồng) và Công ty Liên hiệp xuất nhập khẩu Tây Ninh (hơn 1,577 tỷ đồng) tổng số tiền hơn 2,117 tỷ đồng.
Khoản nợ này phát sinh do khi thực hiện cổ phần, số tiền thuế còn nợ không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp, không bàn giao cho công ty cổ phần và chưa được giảm vốn nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần.
CPI bình quân 7 tháng năm 2017 tăng 3,91% so với bình quân cùng kỳ năm 2016

Trong tháng 7/2017, theo Tổng cục Thống kê- CPI tăng 0,11% so với tháng 6; tăng 0,31% so với tháng 12/2016 và tăng 2,52% so với cùng kỳ năm 2016. CPI bình quân 7 tháng năm 2017 tăng 3,91% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

Lạm phát cơ bản tháng 7/2017 tăng 0,11% so với tháng 6 và tăng 1,30% so với cùng kỳ năm 2016. Lạm phát cơ bản bình quân 7 tháng tăng 1,49% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

7 tháng đầu năm 2017, cả nước có thêm 2.706 doanh nghiệp mới thành lập hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
Theo Cục quản lý đăng ký kinh doanh, trong 7 tháng đầu năm 2017, cả nước có thêm 2.706 doanh nghiệp mới thành lập hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2016.
Lĩnh vực bất động sản đứng thứ tư về thu hút vốn FDI, với tổng vốn đăng ký hơn 1,15 tỷ USD. Hiện nhà đầu tư nước ngoài đang rót vốn vào 619 dự án bất động sản còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn tính đến ngày 20/7/2017 là hơn 51,6 tỷ USD.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *