Phân bổ vốn đầu tư trong lĩnh vực giao thông vận tải

Hai là, dự kiến sử dụng nguồn dự phòng 10% của Bộ Giao thông vận tải để thực hiện 27 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước đang thực hiện dở dang.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và các cơ quan liên quan thống nhất phương án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020.

Lập báo cáo với 3 nội dung trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội theo quy định, cụ thể:

Một là, dự kiến phân bổ 15.000 tỷ đồng (phần còn lại 70.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016), lưu ý bổ sung kinh phí nâng cấp đoạn Quản Lộ – Phụng Hiệp để bảo đảm giao thông cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Hai là, dự kiến sử dụng nguồn dự phòng 10% của Bộ Giao thông vận tải để thực hiện 27 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước đang thực hiện dở dang.

Ba là, bổ sung vốn đối ứng ODA, vốn trả nợ các dự án BT và phần còn thiếu cho các dự án vốn ngân sách nhà nước đang thực hiện dở dang để bảo đảm hoàn thành đến điểm dừng kỹ thuật.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng có ý kiến về việc thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, Dự án cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, việc thực hiện 3 dự án trên tiếp tục theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

PV.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *