This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Phân loại các chính sách nông nghiệp hiện nay

Mỗi chính sách kinh tế cụ thể sử dụng trong nông nghiệp thường có những tác động đối với một hoặc một số mặt sau đây của môi trường kinh tế Công cụ chính sách kinh tế giúp Nhà nước điều khiển hoạt động của các chủ thể kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã,

Một số yếu tố ảnh hưởng đến cung nông sản trên thị trường

Những cải tiến kỹ thuật là một nguyên nhân ảnh hưởng tới cung một loại nông sản hàng hoá nào đó. Ví dụ, một nhóm hộ gia đình tiếp nhận được một loại Khả năng cung nông sản trên thị trường phụ thuộc vào khả năng cung tại chỗ và khả năng cung từ nơi

Ý nghĩa kinh tế phát triển chăn nuôi hiện nay

Trong nông nghiệp, chăn nuôi và trồng trọt có mối quan hệ mật thiết với nhau, sự gắn bó của hai ngành này là do sự chế ước bởi qui trình công nghệ, Chăn nuôi là một trong hai ngành sản xuất chủ yếu của nông nghiệp, với đối tượng sản xuất là các loại

Thắc mắc: Khái niệm Tập đoàn kinh tế là gì?

Chính phủ phải ban hành tương đối đầy đủ các quy định và chính sách liên quan đến hình thành và phát triển tập đoàn. 1.Khái niệm các tập đoàn kinh tế Hiện có rất nhiều khái niệm khác nhau về Tập đoàn kinh tế (TĐKT), tuy nhiên chưa có khái niệm nào được xem

Vì sao nhà đầu tư ngoại bạo tay mua cổ phần doanh nghiệp Việt?

Chỉ tính riêng trong tháng 7, số vốn họ bỏ ra để mua cổ phần tại doanh nghiệp trong nước lên đến 880 triệu USD, lớn hơn cả 3 tháng đầu năm gộp lại. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và đầu tư), tính chung trong 7 tháng đầu

Thông tin ra mắt thị trường sản phẩm phái sinh đầu tiên

Hệ số nhân đối với VN30-Index là 100.000 đồng, tương ứng với quy mô một hợp đồng tương lai chỉ số VN30-Index tại mức 700 điểm là Lựa chọn sản phẩm phù hợp với thông lệ quốc tế Trong quá trình xây dựng TTCK phái sinh, cùng với việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý,

Việt Nam sẽ là nước thứ 42 có thị trường chứng khoán phái sinh

Theo Sở GDCK Hà Nội, có 7 công ty chứng khoán được chấp thuận trở thành thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh của Sở GDCK Hà Nội và kết nối hệ Sự kiện trên có ý nghĩa quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam, đánh dấu một bước phát triển mới

Nhà đầu tư ngoại gia tăng nhanh vào thị trường chứng khoán VN

Như vậy, tính chung cả 2 thị trường, khối ngoại đã mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt khoảng 1,2 tỷ USD. Cụ thể, tính đến 31/7/2017, VSD đã cấp 21.718 mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 3.387 tổ chức và 18.331 cá nhân. Chỉ số VN-index

433 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đã huy động thành công

Kể từ đầu năm 2017, KBNN đã huy động thành công 143.847,6593 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.361 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu

Ứng dụng Copula trong lựa chọn danh mục đầu tư chứng khoán VN

Như vậy, nghiên cứu này đã đặt nền tảng cho các ứng dụng trong kinh tế, tài chính của copula biến dạng thông qua sự kết hợp của các hàm biến dạng với Xu hướng rủi ro trong lĩnh vực đầu tư tài chính Trong kinh tế, lý thuyết quyết định dựa trên hàm hữu

Thị Trường Kinh Tế – Kinh Tế Học – Chứng Khoán – Kinh Doanh – Tài Chính