NFSC dự báo lạm phát sẽ tiếp tục theo xu hướng giảm

Tổng hợp của NFSC cho thấy, CPI tháng 5 giảm 0,53% so với tháng trước, tăng 3,19% so với cùng kỳ và tăng 0,37% so với đầu năm; lạm phát bình quân

Theo đó, nếu không có sự đột biến về giá hàng hóa thế giới, cũng như chưa tính đến việc điều chỉnh giá dịch vụ công trong những tháng cuối năm thì lạm phát năm 2017 khoảng 2,6% và lạm phát bình quân là 2,65%.

Tuy nhiên, NFSC ước tính nếu giá dịch vụ công được điều chỉnh tương đương với mức điều chỉnh bằng nửa của năm 2016 sẽ làm lạm phát tăng khoảng 1,8- 2 điểm %. Nếu tỷ giá USD/VNĐ tăng 1% sẽ làm lạm phát tăng thêm 0,17 điểm % và nếu giá điện tăng 8 – 10% sẽ làm lạm phát tăng khoảng 0,3 – 0,4 điểm %.

Tổng hợp của NFSC cho thấy, CPI tháng 5 giảm 0,53% so với tháng trước, tăng 3,19% so với cùng kỳ và tăng 0,37% so với đầu năm; lạm phát bình quân 5 tháng đầu năm tăng 4,47% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát tháng 5 giảm so với tháng 4 chủ yếu do giá thực phẩm giảm 2,27% làm CPI giảm khoảng 0,51 điểm %; giá xăng giảm làm cho CPI giảm khoảng 0,03 điểm %.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *